Neftekhimik Lined Up

31.07.2020

Goaltenders: Barulin (Korotayev);

1st line: Vishnevsky - Rantakari, Polkin - Hudachek - Khairullin;

2nd line: Puzanov - Loginov, Butsayev - Galuzin - Shiksatdarov;

3rd line: Volgin - Osipov, Shafigullin - Kucheryavenko - Poryadin;

4th line: Semenov - Graborenko, Khafizov - Sharifyanov - Bikmullin; Chivilev.

Marat Khairullin - C,  Alexander Kucheryavenko and Alexander Loginov - A.

Back to the list